MAGNETYCZNY DIPOLOWY MOMENT co to jest
Co znaczy moment dipolowy magnetyczny? W fizyce Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny.

Definicja Moment Dipolowy Magnetyczny

Co to jest MOMENT DIPOLOWY MAGNETYCZNY: rozmiar wektorowa charakteryzująca zamknięty obwód zprądem. Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny, wktórej leży obwód zprądem, zwrot określony jest kierunkiem przepływu prądu ipokrywa się ze zwrotem indukcji magnetycznej, z kolei wartość liczbowa równa się iloczynowi natężenia prądu płynącego wobwodzie ipowierzchni objętej tym obwodem: m = aI, gdzie a- wektor reprezentujący powierzchnię otoczoną pętlą zprądem onatężeniu I

Czym jest Magnetyczny Dipolowy Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .