KWADRUPOLOWY MOMENT co to jest
Co znaczy moment kwadrupolowy? W fizyce zaangażowania, dla którego wypadkowy okres dipolowy jest.

Definicja Moment Kwadrupolowy

Co to jest MOMENT KWADRUPOLOWY: rozmiar charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, dla którego wypadkowy okres dipolowy jest równy zeru. Rozkład ładunku dodatniego iujemnego nie jest jednak wpełni symetryczny

Czym jest Kwadrupolowy Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .