MOMENT PĘDU co to jest
Co znaczy moment pędu? W fizyce Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od.

Definicja Moment Pędu

Co to jest MOMENT PĘDU: iloczyn wektorowy promienia wodzącego r ipędu p,J = r ´ p. Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od niego or. Drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego można zapisać następująco: dJ/dt = M, gdzie M jest momentem siły. Dla bryły sztywnej wówczas, gdy obraca się ona wokół osi głównej, m.p. można wyrazić jako iloczyn tensora momentu bezwładności I poprzez wektor prędkości kątowej ; J = I

Czym jest moment pędu znaczenie w Słownik fizyka na M .