MOMENT SIŁY co to jest
Co znaczy moment siły? W fizyce wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia.

Definicja Moment Siły

Co to jest MOMENT SIŁY: rozmiar wektorowa będąca iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez wektory r iF, jego zwrot określony jest umownie, awartość liczbowa równa się powierzchni równoległoboku rozpiętego na wektorach r iF. W opisie ruchu obrotowego bryły sztywnej m. s. odgrywa analogiczną rolę, jak siła wopisie ruchu postępowego

Czym jest moment siły znaczenie w Słownik fizyka na M .