MONOCHROMATOR OPTYCZNY co to jest
Co znaczy monochromator optyczny? W fizyce jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie.

Definicja Monochromator Optyczny

Co to jest MONOCHROMATOR OPTYCZNY: urządzenie do otrzymywania monochromatycznego (jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie światła białego poprzez pryzmat albo siatkę dyfrakcyjną. Wpierwszym przypadku używana jest zależność współczynnika załamania światła od długości fali: światło obarwie czerwonej uginane jest najsilniej. Wprzypadku siatki dyfrakcyjnej używana jest zależność kąta ugięcia od długości fali. W obu sytuacjach światło białe zostaje rozłożone na barwy fundamentalne, zatem wystarczy tylko umieścić szczelinę wycinającą wąski fragment zwidma ciągłego, by za przesłoną dostać światło monochromatyczne

Czym jest monochromator optyczny znaczenie w Słownik fizyka na M .