MULTIPOL co to jest
Co znaczy multipol? W fizyce wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające.

Definicja Multipol

Co to jest MULTIPOL: układ (zwłaszcza przestrzenny rozkład ładunków) wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające - wodległości dużej wporównaniu do wytwarzającego je źródła - specyficzną własność, jest to potencjał pola maleje wnieskończoności jak R-l-1 , gdzie l jest liczbą całkowitą. Dla l = 0 potencjał pola wdużych odległościach określony jest poprzez całkowity ładunek układu wytwarzającego pole imaleje jak R-1. Dla l = 1 wdużej odległości pole jest polem dipola elektrycznego ipotencjał tego pola maleje jak R-2

Czym jest multipol znaczenie w Słownik fizyka na M .