METODA KWADRATÓW NAJMNIEJSZYCH co to jest
Co znaczy najmniejszych kwadratów metoda? W fizyce zbliżoną do wartości rzeczywistej możemy znaleźć.

Definicja Najmniejszych Kwadratów Metoda

Co to jest NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW METODA: jedna zmetod teorii błędów. Wartość X w najwyższym stopniu zbliżoną do wartości rzeczywistej możemy znaleźć na podstawie wykonanych pomiarów xi wten sposób, iż szukamy takiej liczby, by (X - xi)2 była min.. X jest wartością w najwyższym stopniu prawdopodobną wyznacznika x

Czym jest Metoda Kwadratów Najmniejszych znaczenie w Słownik fizyka na N .