KRZYWE NAMAGNESOWANIA co to jest
Co znaczy namagnesowania krzywe? W fizyce magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H. Kształt.

Definicja Namagnesowania Krzywe

Co to jest NAMAGNESOWANIA KRZYWE: krzywe obrazujące zależność namagnesowania I albo indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H. Kształt k.n. dla materiałów ferromagnetycznych zależy od ich budowy iprzeszłości (stanu poprzedniego). Gdy poddajemy magnesowaniu materiał po przejściu zfazy paramagnetycznej do etapy ferromagnetycznej, otrzymujemy k.n. pierwotnego. Krzywe cyklicznego przemagnesowania tytułujemy odmiennie pętlami histerezy. Na podstawie ich kształtu dokonuje się podziału materiałów magnetycznych na magnetyki twarde imiękkie

Czym jest Krzywe Namagnesowania znaczenie w Słownik fizyka na N .