MECHANICZNE NAPRĘŻENIE co to jest
Co znaczy naprężenie mechaniczne? W fizyce wpływem sił zewnętrznych wywołujących odkształcenie.

Definicja Naprężenie Mechaniczne

Co to jest NAPRĘŻENIE MECHANICZNE: miara sił wewnętrznych powstających wciele stałym pod wpływem sił zewnętrznych wywołujących odkształcenie ciała P = dF/dS, gdzie dF siła działająca na obiekt do spraw Składowa normalna wektora P do powierzchni danego elementu nazywana jest naprężeniem normalnym, askładowa styczna naprężeniem stycznym. Stan naprężenia wdanym punkcie opisany jest poprzez tensor naprężeń

Czym jest Mechaniczne Naprężenie znaczenie w Słownik fizyka na N .