MAGNETYCZNE NASYCENIE co to jest
Co znaczy nasycenie magnetyczne? W fizyce zewnętrznego pola magnetycznego nie skutkuje wzrostu.

Definicja Nasycenie Magnetyczne

Co to jest NASYCENIE MAGNETYCZNE: stan ferromagnetyku, wktórym dalszy przyrost natężenia zewnętrznego pola magnetycznego nie skutkuje wzrostu indukcji magnetycznej. Odpowiada to sytuacji, gdy wszystkie domeny magnetyczne ustawione są równolegle do kierunku zewnętrznego pola. Na pętli histerezy odpowiada to odcinkowi krzywej równoległej do osi natężenia pola magnetycznego

Czym jest Magnetyczne Nasycenie znaczenie w Słownik fizyka na N .