ELEKTRYCZNEGO POLA NATĘŻENIE co to jest
Co znaczy natężenie pola elektrycznego? W fizyce Zdefiniowana jako siła działająca na ładunek.

Definicja Natężenie Pola Elektrycznego

Co to jest NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO: rozmiar wektorowa charakteryzująca pole elektryczne. Zdefiniowana jako siła działająca na ładunek elektryczny wdanym punkcie pola podzielona poprzez wielkości tego ładunku E = F/q, gdzie E - n.p.e., F - siła działająca na nieujemny ładunek próbny q. Ładunek (próbny) powinien być na tyle mały ipunktowy, by nie deformował sondowanego pola. N.p.e. jest wektorem, którego kierunek pokrywa się zkierunkiem wektora siły elektrycznej (Coulomba), azwrot jest skierowany od ładunku dodatniego ku ładunkowi ujemnemu. Dla ładunku punktowego Q wartość liczbowa natężenia pola wpróżni wynosi E = (1/40) Q/r2, gdzie Q - ładunek będący źródłem pola, r - odległość wybranego punktu pola od źródła, 0 przenikalność elektryczna próżni. N.p.e. mierzymy wniutonach na kulomb (N/C) albo wwoltach na metr (V/m). N.p.e. jest ujemnym gradientem potencjału elektrycznego

Czym jest Elektrycznego Pola Natężenie znaczenie w Słownik fizyka na N .