MAGNETYCZNEGO POLA NATĘŻENIE co to jest
Co znaczy natężenie pola magnetycznego? W fizyce oznaczana literą H, mierzona wamperach na metr.

Definicja Natężenie Pola Magnetycznego

Co to jest NATĘŻENIE POLA MAGNETYCZNEGO: rozmiar wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne, oznaczana literą H, mierzona wamperach na metr (A/m). Bardziej fundamentalną wielkością określającą pole magnetyczne jest indukcja magnetyczna oznaczana literą B. Indukcja magnetyczna jest także wektorem związanym zwektorem H relacją B = 0 r H, gdzie r jest względną przenikalnością magnetyczną, a0 przenikalnością magnetyczną próżni. Wektor B definiujemy korzystając zwzoru na siłę Lorentza F = q (v ´ B), gdzie q jest ładunkiem poruszającym się zprędkością v wpolu magnetycznym oindukcji B. Jednoznacznie jest zatem określony kierunek izwrot wektora B, z kolei wektor H może mieć inny kierunek izwrot, gdyż względna przenikalność magnetyczna r jest wielkością tensorową

Czym jest Magnetycznego Pola Natężenie znaczenie w Słownik fizyka na N .