ELEKTRYCZNEGO PRĄDU NATĘŻENIE co to jest
Co znaczy natężenie prądu elektrycznego? W fizyce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I.

Definicja Natężenie Prądu Elektrycznego

Co to jest NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: liczba ładunku elektrycznego Q przepływającego wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I = dQ/dt, jednostką jest amper (A) - jedna zpodstawowych jednostek układu SI

Czym jest Elektrycznego Prądu Natężenie znaczenie w Słownik fizyka na N .