NEUTRON co to jest
Co znaczy neutron? W fizyce równy zeru. N. ma masę porównywalną zmasą protonu, jest cząstką.

Definicja Neutron

Co to jest NEUTRON: w okolicy protonu składnik jądra atomowego. Ładunek n. jest równy zeru. N. ma masę porównywalną zmasą protonu, jest cząstką nietrwałą, podlega rozpadowi ze średnim czasem życia 1,01 103 s na proton, elektron iantyneutrino. Posiada antycząstkę zwaną antyneutronem. Wnikanie n. do jądra 235U skutkuje jego rozszczepienie na dwa mniejsze fragmenty iemisję swobodnych dwóch albo trzech neutronów, które zkolei mogą wnikać do innych jąder i wywoływać następne rozpady. To jest reakcja łańcuchowa wyzwalająca bardzo wiele energii, prowadzona wsposób kontrolowany wreaktorach atomowych, aw sposób niekontrolowany w trakcie wybuchów bomb atomowych. Do kontrolowania przebiegu reakcji łańcuchowej wymagane jest ograniczenie liczby swobodnych neutronów (ograniczenie albo zatrzymanie reakcji). Z kolei dla powiększenia sprawności reaktora należy neutrony spowolnić, by zwiększyć przekrój czynny na reakcję rozszczepienia. N. ozbyt dużej energii kinetycznej będą rozpraszać się na jądrach sprężyście nie wywołując reakcji rozszczepienia, dlatego są służące moderatory spowalniające neutrony

Czym jest Neutron znaczenie w Słownik fizyka na N .