NONIUSZ co to jest
Co znaczy noniusz? W fizyce pomiarowych do powiększenia dokładności odczytu. Sporządzona jest ona.

Definicja Noniusz

Co to jest NONIUSZ: podziałka pomocnicza wykorzystywana wprzyrządach pomiarowych do powiększenia dokładności odczytu. Sporządzona jest ona wten sposób, iż dziesięć działek na skali noniusza przypada na dziewięć działek skali głównej. Można wten sposób dokonywać odczytu zdokładnością do 1/10 skali głównej (sprawdzamy, która zdziałek noniusza pokrywa się z działką skali głównej)

Czym jest Noniusz znaczenie w Słownik fizyka na N .