OGNIWO co to jest
Co znaczy ogniwo? W fizyce kosztem innego rodzaju energii, najczęściej energii chemicznej. Wewnątrz.

Definicja Ogniwo

Co to jest OGNIWO: układ wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, najczęściej energii chemicznej. Wewnątrz o. c h e m i c z n e-g o przebiega reakcja chemiczna na granicy pomiędzy przewodnikami jonowymi ielektronowymi. Istnieją także o. przetwarzające energię cieplną wenergię elektryczną, zwane o. t e r m o e l e k t r y-c z n y m i, i przetwarzające energię świetlną - f o t o o g n i w a. W razie o. termoelektrycznych używane jest zdarzenie opierające na tym, iż jeżeli mamy obwód zbudowany zdwóch różnych przewodników ijeśli jeden zkontaktów ma inną temperaturę niż drugi, to wobwodzie tym popłynie prąd pod wpływem termoelektrycznej siły motorycznej. W fotoogniwach kwanty światła wybijają elektrony zjednej zelektrod, wefekcie wzewnętrznym obwodzie płynie prąd. Zobacz także łączenie ogniw

Czym jest Ogniwo znaczenie w Słownik fizyka na O .