Oceń przydatność:

     

Definicja: Prawo ohma

» natężenie prądu stałego I płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów U panujących na jego końcach, aodwrotnie proporcjonalne do jego oporu R, I = U/R. Równanie to można przedstawić winnej formie: E = j, gdzie E - natężenie pola elektrycznego, - oporność właściwa, j - gęstość prądu. Istnieje również odpowiednik prawa Ohma dla prądu zmiennego: U = IZ, gdzie Z - oporność zespolona równa R+iX. Jeśli wobwodzie prądu zmiennego oczęstotliwości pojemność C iindukcyjność L połączone są szeregowo, to X = L - 1/C. Zob. też zawada.

Inne pojęcia z fizyki na literę O

Podobne definicje:

  • powłoka elektronowa - grupa elektronów watomie otej samej głównej liczbie
  • spektroskop - spektralny przyrząd optyczny, wktórym wytwarzane widma
  • aerostatyka - dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem gazów, w tym
  • watomierz - przyrząd służący do pomiaru mocy czynnej w obwodach
  • soczewki akustyczne - urządzenia do zmiany zbieżności wiązki fal akustycznych. Są

Co oznacza Ohma prawo? wytłumaczenie pojęcia.