OHMA PRAWO co to jest
Co znaczy Ohma prawo? W fizyce wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów U panujących na jego.

Definicja Ohma Prawo

Co to jest OHMA PRAWO: natężenie prądu stałego I płynącego poprzez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów U panujących na jego końcach, aodwrotnie proporcjonalne do jego oporu R, I = U/R. Równanie to można przedstawić winnej formie: E = j, gdzie E - natężenie pola elektrycznego, - oporność właściwa, j - gęstość prądu. Istnieje także odpowiednik prawa Ohma dla prądu zmiennego: U = IZ, gdzie Z - oporność zespolona równa R+iX. Jeżeli wobwodzie prądu zmiennego oczęstotliwości pojemność C iindukcyjność L połączone są szeregowo, to X = L - 1/C. Zobacz także zawada

Czym jest Ohma prawo znaczenie w Słownik fizyka na O .