Oceń przydatność:

     

Definicja: Prawo ohma

» natężenie prądu stałego I płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów U panujących na jego końcach, aodwrotnie proporcjonalne do jego oporu R, I = U/R. Równanie to można przedstawić winnej formie: E = j, gdzie E - natężenie pola elektrycznego, - oporność właściwa, j - gęstość prądu. Istnieje również odpowiednik prawa Ohma dla prądu zmiennego: U = IZ, gdzie Z - oporność zespolona równa R+iX. Jeśli wobwodzie prądu zmiennego oczęstotliwości pojemność C iindukcyjność L połączone są szeregowo, to X = L - 1/C. Zob. też zawada.

Inne pojęcia z fizyki na literę O

Podobne definicje:

  • zmęczenie materiału - zmiana własności strukturalnych materiału w wyniku
  • radiacja - promieniowanie
  • mikrofon - urządzenie elektroakustyczne, którego działanie polega na
  • pozyton - cząstka elementarna omasie równej masie elektronu, ale
  • waga analityczna - waga dźwigniowa stosowana w laboratoriach do pomiaru masy

Co oznacza Ohma prawo? wytłumaczenie pojęcia.