Oceń przydatność:

Definicja Prawo ohma

Opis: natężenie prądu stałego I płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów U panujących na jego końcach, aodwrotnie proporcjonalne do jego oporu R, I = U/R. Równanie to można przedstawić winnej formie: E = j, gdzie E - natężenie pola elektrycznego, - oporność właściwa, j - gęstość prądu. Istnieje również odpowiednik prawa Ohma dla prądu zmiennego: U = IZ, gdzie Z - oporność zespolona równa R+iX. Jeśli wobwodzie prądu zmiennego oczęstotliwości pojemność C iindukcyjność L połączone są szeregowo, to X = L - 1/C. Zob. też zawada.

Inne pojęcia z fizyki na literę O

Podobne definicje:

  • piezoopór - zmiany oporu elektrycznego wywołane naprężeniami
  • energia powierzchniowa - energia o charakterze energii potencjalnej związana z
  • kontakt n-p - kontakt półprzewodnika typu n zpółprzewodnikiem typu p. Zob
  • ciśnienie akustyczne - zmienne w czasie odchylenie ciśnienia ośrodka, w którym
  • rzut poziomy - ciało zostaje rzucone poziomo zwysokości H, zprędkością

Co oznacza Ohma prawo? wytłumaczenie pojęcia.