Oceń przydatność:

     

Definicja: Orbital

» funkcja falowa opisująca stan elektronu watomie lub cząsteczce. Jej kwadrat określa prawdopodobieństwo znalezienia elektronu wróżnych obszarach przestrzeni cząsteczki lub wokół jądra atomowego. Zob. też Schrdingera równanie.

Inne pojęcia z fizyki na literę O

Podobne definicje:

  • Stokesa prawo - prawo określające siłę oporu ośrodka ( siłę oporu lepkości)
  • stopy oporowe - stopy, które posiadają dużą oporność elektryczną właściwą
  • białe karły - gwiazdy będące w jednym z końcowych etapów ewolucji gwiazd
  • Kapica, Piotr Leonidowicz - fizyk rosyjski, prof. Uniwersytetu Moskiewskiego, członek
  • tryt - promieniotwórczy izotop wodoru

Co oznacza orbital? wytłumaczenie pojęcia.