Oceń przydatność:

     

Definicja: Kwantowa liczba orbitalna

» liczba oznaczana literą l, opisująca orbitalny moment pędu L. O.l.k. zmienia się od zera do n przyjmując wartości kolejnych liczb całkowitych l = 0; 1; 2; 3; n - 1, gdzie n - główna liczba kwantowa ( kwantowe liczby). Stany cząstki opisane wartościami liczby kwantowej l = 0;1;2;3;4 oznaczane są odpowiednio literami: s, p, d, f, g.

Inne pojęcia z fizyki na literę O

Podobne definicje:

  • widmo iskrowe - widmo emisyjne otrzymane w wyniku wzbudzenia wyładowaniem
  • akustyka urbanistyczna - dział akustyki obejmujący zagadnienia związane z
  • przemiana alotropowa - zmiana budowy wewnętrznej ciał krystalicznych. Pierwiastek
  • termostat - urządzenie utrzymujące układ wstałej temperaturze dzięki
  • imersja - metoda zwiększania jasności obrazu mikroskopowego

Co oznacza orbitalna liczba kwantowa? wytłumaczenie pojęcia.