Oceń przydatność:

     

Definicja: Kwantowa liczba orbitalna

» liczba oznaczana literą l, opisująca orbitalny moment pędu L. O.l.k. zmienia się od zera do n przyjmując wartości kolejnych liczb całkowitych l = 0; 1; 2; 3; n - 1, gdzie n - główna liczba kwantowa ( kwantowe liczby). Stany cząstki opisane wartościami liczby kwantowej l = 0;1;2;3;4 oznaczane są odpowiednio literami: s, p, d, f, g.

Inne pojęcia z fizyki na literę O

Podobne definicje:

  • Stokesa prawo - prawo określające siłę oporu ośrodka ( siłę oporu lepkości)
  • stopy oporowe - stopy, które posiadają dużą oporność elektryczną właściwą
  • białe karły - gwiazdy będące w jednym z końcowych etapów ewolucji gwiazd
  • Kapica, Piotr Leonidowicz - fizyk rosyjski, prof. Uniwersytetu Moskiewskiego, członek
  • tryt - promieniotwórczy izotop wodoru

Co oznacza orbitalna liczba kwantowa? wytłumaczenie pojęcia.