Oceń przydatność:

     

Definicja: Kwantowa liczba orbitalna

» liczba oznaczana literą l, opisująca orbitalny moment pędu L. O.l.k. zmienia się od zera do n przyjmując wartości kolejnych liczb całkowitych l = 0; 1; 2; 3; n - 1, gdzie n - główna liczba kwantowa ( kwantowe liczby). Stany cząstki opisane wartościami liczby kwantowej l = 0;1;2;3;4 oznaczane są odpowiednio literami: s, p, d, f, g.

Inne pojęcia z fizyki na literę O

Podobne definicje:

  • dyfuzja - zjawisko fizyczne polegające na samorzutnym wyrównywaniu
  • stan skupienia - stan fizyczny substancji zależny od warunków zewnętrznych
  • promieniowanie cieplne - fale elektromagnetyczne emitowane przez ciała. P.c. Jest
  • spiek - materiał otrzymany przez sprasowanie na gorąco lub najpierw
  • Fermata zasada - zasada optyki geometrycznej mówiąca, że ruch światła od

Co oznacza orbitalna liczba kwantowa? wytłumaczenie pojęcia.