Co to jest Kwantowa liczba orbitalna

Definicja orbitalna liczba kwantowa

Co to jest: liczba oznaczana literą l, opisująca orbitalny moment pędu L. O.l.k. zmienia się od zera do n przyjmując wartości kolejnych liczb całkowitych l = 0; 1; 2; 3; n - 1, gdzie n - główna liczba kwantowa ( kwantowe liczby). Stany cząstki opisane wartościami liczby kwantowej l = 0;1;2;3;4 oznaczane są odpowiednio literami: s, p, d, f, g.

Inne pojęcia jak Kwantowa liczba orbitalna z fizyki na literę O.