ZIEMI co to jest
Co znaczy oś Ziemi? W fizyce punkty na powierzchni Ziemi leżące na osi nazywane są b i e g u n a m.

Definicja Oś Ziemi

Co to jest OŚ ZIEMI: prosta, wokół której wiruje Ziemia wswym ruchu dobowym; punkty na powierzchni Ziemi leżące na osi nazywane są b i e g u n a m i g e o g r a-f i c z n y m i

Czym jest Ziemi Oś znaczenie w Słownik fizyka na O .