PARA co to jest
Co znaczy para? W fizyce zpojęciem gaz. Odnosi się do klasy gazów, które można skroplić wwarunkach.

Definicja Para

Co to jest PARA: stan gazowy substancji. Definicja stosowane zamiennie zpojęciem gaz. Odnosi się do klasy gazów, które można skroplić wwarunkach niezbyt odległych od normalnych. P. powstaje wwyniku przemiany fazowej pierwszego rodzaju zfazy ciekłej (parowanie) albo stałej (sublimacja). Parowanie zachodzi we wszystkich temperaturach, najintensywniej jednak wtemperaturze wrzenia, wówczas ciecz paruje wcałej objętości. P. może występować jako p. nasycona,p. nienasycona albo przechłodzona

Czym jest para znaczenie w Słownik fizyka na P .