PARAMAGNETYZM co to jest
Co znaczy paramagnetyzm? W fizyce magnetycznym wkierunku zgodnym zpolem, opierające na orientowaniu.

Definicja Paramagnetyzm

Co to jest PARAMAGNETYZM: zdarzenie magnesowania się ciał wzewnętrznym polu magnetycznym wkierunku zgodnym zpolem, opierające na orientowaniu się spinów elektronowych równolegle do pola. W tym przypadku odnosi się to do spinów niesparowanych, gdy ich liczba watomie albo cząsteczce jest liczbą nieparzystą albo gdy zinnych powodów pozostały one nie połączone wpary oantyrównoległych ustawieniach. Jeżeli magnetyczny dipol (jak klasycznie można rozumieć spin) umieścimy wpolu magnetycznym, wówczas działa na niego para sił proporcjonalna do indukcji magnetycznej zewnętrznego pola imomentu dipolowego dipola, powodująca ustawienie tego ostatniego równolegle do pola zewnętrznego

Czym jest paramagnetyzm znaczenie w Słownik fizyka na P .