PARAMETRY KRYTYCZNE co to jest
Co znaczy parametry krytyczne? W fizyce iobjętości) opisujących układ będący w stanie krytycznym. W.

Definicja Parametry Krytyczne

Co to jest PARAMETRY KRYTYCZNE: wartości wielkości fizycznych (temperatury, ciśnienia iobjętości) opisujących układ będący w stanie krytycznym. W stanie tym znika różnica między fazą ciekłą igazową, znika napięcie powierzchniowe, agęstości cieczy ipary są identyczne. P.k. są współrzędnymi punktu, którym kończy się krzywa równowagi fazowej między fazą ciekłą afazą gazową na diagramie fazowym

Czym jest parametry krytyczne znaczenie w Słownik fizyka na P .