PARCIE co to jest
Co znaczy parcie? W fizyce iprzedmioty wnich zanurzone; jest iloczynem powierzchni i ciśnienia.

Definicja Parcie

Co to jest PARCIE: siła, zjaką ciecz albo gaz działa na ścianki naczynia iprzedmioty wnich zanurzone; jest iloczynem powierzchni i ciśnienia

Czym jest parcie znaczenie w Słownik fizyka na P .