MATERIAŁÓW PEŁZANIE co to jest
Co znaczy pełzanie materiałów? W fizyce rosnącym wczasie ze stałą prędkością odkształceniu.

Definicja Pełzanie Materiałów

Co to jest PEŁZANIE MATERIAŁÓW: zdarzenie występujące przy stałym naprężeniu, opierające na rosnącym wczasie ze stałą prędkością odkształceniu plastycznym. System tego zjawiska bazuje na ruchu defektów wciałach krystalicznych, aw ciałach bezpostaciowych na przegrupowaniu atomów. Jest zjawiskiem szkodliwym raczej dla konstrukcji metalowych pracujących pod sporymi naprężeniami

Czym jest Materiałów Pełzanie znaczenie w Słownik fizyka na P .