PIEZOELEKTRYCZNE ZJAWKO co to jest
Co znaczy piezoelektryczne zjawisko? W fizyce przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje.

Definicja Piezoelektryczne Zjawisko

Co to jest PIEZOELEKTRYCZNE ZJAWISKO: zdarzenie występujące wdielektrykach, opierające na tym, iż przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje deformację mechaniczną dielektryka (proporcjonalną do jego wartości) ina odwrót, deformacja mechaniczna skutkuje pojawienie się na powierzchni ładunku elektrycznego. Typowe z.p. występuje wkrysztale kwarcu, który jest służący do budowania generatorów izegarów z racji na bardzo sporą stabilność częstotliwości drgań. Kwarc służy także do konstruowania czułych wag. Częstość drgań własnych oscylatora kwarcowego zależy od ilości napylonej na jego powierzchnię masy, wten sposób można zważyć ilości atomów odpowiadające jednej warstwie atomowej wkrysztale, jest to ~1015 atomów/cm2

Czym jest piezoelektryczne zjawisko znaczenie w Słownik fizyka na P .