PIROMETRIA OPTYCZNA co to jest
Co znaczy pirometria optyczna? W fizyce na porównywaniu barwy świecenia gorącego obiektu zbarwą.

Definicja Pirometria Optyczna

Co to jest PIROMETRIA OPTYCZNA: optyczne sposoby pomiaru wysokich temperatur. Pomiar bazuje na porównywaniu barwy świecenia gorącego obiektu zbarwą wzorca albo na pomiarze natężenia promieniowania. Wszystkie sposoby pirometryczne są sposobami pośrednimi, lecz są jedynym metodą pomiaru bardzo wysokich temperatur albo temperatur odległych ciał. Wizualny pomiar temperatury możliwy jest od 900 K (start świecenia)

Czym jest pirometria optyczna znaczenie w Słownik fizyka na P .