PLANETOIDY co to jest
Co znaczy planetoidy? W fizyce eliptycznych wokół Słońca. Katalog p. zawiera powyżej 2000.

Definicja Planetoidy

Co to jest PLANETOIDY: niewielkie ciała niebieskie poruszające się po orbitach eliptycznych wokół Słońca. Katalog p. zawiera powyżej 2000 zidentyfikowanych obiektów, z kolei całkowita liczba p., które przy wykorzystaniu obecnej techniki pomiarowej można obserwować, wynosi 40-60 tys. Masa całkowita wszystkich ponumerowanych p. wynosi 10-3 masy Ziemi. Przypuszcza się, iż p. powstały zrozpadu jednej dużej planety, wg innej hipotezy są one resztkami, pozostałymi po utworzeniu planet zobłoku gazowo-pyłowego

Czym jest planetoidy znaczenie w Słownik fizyka na P .