Co to jest Plastyczność

Definicja plastyczność

Opis: właściwość ciał stałych polegająca na trwałej zmianie kształtu pod wpływem działania zewnętrznej siły lub wewnętrznych naprężeń. Wiąże się ona zprzemieszczaniem atomów wciele stałym, dlatego najłatwiej zachodzi wobszarze występowania defektów struktury. W monokryształach odkształcenia plastyczne wiążą się zpoślizgiem, zbliźniaczeniem (oba przypadki łączą się zruchem dyslokacji) idyfuzją defektów punktowych.

Inne pojęcia z fizyki na literę P