PLAZMA co to jest
Co znaczy plazma? W fizyce elektrycznie obojętna, gdyż zawiera taką samą liczba ładunków dodatnich.

Definicja Plazma

Co to jest PLAZMA: zjonizowany gaz posiadający specyficzne własności. P. jest elektrycznie obojętna, gdyż zawiera taką samą liczba ładunków dodatnich, jak iujemnych. Słońce iinne gwiazdy zbudowane są zp. kompletnie zjonizowanej. Specyficzne własności p. biorą się stąd, iż cząsteczki ją stanowiące oddziałują między sobą elektrostatycznie. Wpływ tj. daleko zasięgowe, dzięki czemu p. jest ośrodkiem sprężystym, wktórym rozchodzą się drgania ifale owiele bardziej różnorodne niż wzwykłym gazie. P. oddziałuje także silnie zpolem magnetycznym ielektrycznym. Czasem nazywana jest czwartym stanem skupienia materii

Czym jest plazma znaczenie w Słownik fizyka na P .