PLAZMON co to jest
Co znaczy plazmon? W fizyce elektronowego wciele stałym. Gaz elektronów swobodnych jako całość może.

Definicja Plazmon

Co to jest PLAZMON: elementarne wzbudzenie kolektywnych drgań gazu elektronowego wciele stałym. Gaz elektronów swobodnych jako całość może wykonywać drgania harmoniczne względem rdzeni sieci krystalicznej. Częstotliwość tych drgań zależy od gęstości gazu elektronowego 2 = 4ne2(1+q2D2)/m, gdzie n - koncentracja elektronów; e - ładunek elektronu, m - masa elektronu; - współczynnik liczbowy wprzybliżeniu równy 1; q - wartość bezwzględna wektora falowego plazmonu; D - promień Debyea. Istnienie p. można stwierdzić badając utraty energii elektronów przechodzących poprzez ciało stałe albo odbitych od jego powierzchni. Niezłą zgodność energii obserwowanych strat energii zwartością przewidywaną poprzez teorię obserwuje się dla metali prostych. Dla metali przejściowych zgodność jest gorsza, wynika to stąd, iż d-elektrony tylko częściowo uczestniczą wkolektywnych drganiach gazu elektronowego

Czym jest plazmon znaczenie w Słownik fizyka na P .