PŁYTKA PŁASKO RÓWNOLEGŁA co to jest
Co znaczy płytka płasko-równoległa? W fizyce owspółczynniku załamania n, ograniczona równoległymi.

Definicja Płytka Płasko-Równoległa

Co to jest PŁYTKA PŁASKO-RÓWNOLEGŁA: warstwa jednorodnej substancji przezroczystej owspółczynniku załamania n, ograniczona równoległymi płaszczyznami tak, iż jej umiejętność skupiająca równa się zero. Droga optyczna wp.p.-r. jest równa nd, gdzie d - droga geometryczna. Wiązka skupiona po przejściu poprzez p.p.-r. jest rozmyta, gdyż wpłytce, jak iw innych elementach optycznych zachodzi aberracja

Czym jest płytka płasko-równoległa znaczenie w Słownik fizyka na P .