POLARYZACJA ŚWIATŁA co to jest
Co znaczy polaryzacja światła? W fizyce po przejściu poprzez polaryzator (urządzenie optyczne.

Definicja Polaryzacja Światła

Co to jest POLARYZACJA ŚWIATŁA: porządkowanie drgań wektora elektrycznego, które następuje po przejściu poprzez polaryzator (urządzenie optyczne zbudowane złańcuchowych cząsteczek organicznych), przejściu poprzez kryształy posiadające cechę dwójłomności albo po odbiciu od powierzchni dielektryka. We wszystkich sytuacjach otrzymujemy światło spolaryzowane liniowo, kompletnie albo częściowo (w razie odbicia). Stan p.ś. można sprawdzić dzięki polarymetru. Światło naturalne jest światłem nie spolaryzowanym dlatego, iż pochodzi zwielu niezależnych źródeł. Fala emitowana poprzez wzbudzony atom przechodzący do stanu podstawowego jest falą spolaryzowaną, nałożenie wielu spolaryzowanych fal daje sukces uśrednienia, wrezultacie wektor elektryczny drga we wszystkich kierunkach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali

Czym jest polaryzacja światła znaczenie w Słownik fizyka na P .