POLARYZACJA co to jest
Co znaczy polaryzacja? W fizyce dielektryka elektrycznego momentu dipolowego. Może zachodzić.

Definicja Polaryzacja

Co to jest POLARYZACJA: (1) zdarzenie opierające na powstawaniu wobjętości dielektryka elektrycznego momentu dipolowego. Może zachodzić samoistnie (spontanicznie) albo pod wpływem pola elektrycznego. (2) Wektorowa rozmiar fizyczna będąca miarą stopnia spolaryzowania dielektryka. Jej wartość równa jest momentowi dipolowemu jednostki objętości dielektryka igęstości powierzchniowej ładunku elektrycznego pojawiającego się na powierzchni spolaryzowanego materiału. Jednostką polaryzacji jest C/m2. Zobacz także podatność dielektryczna

Czym jest polaryzacja znaczenie w Słownik fizyka na P .