POLARYZOWALNOŚĆ co to jest
Co znaczy polaryzowalność? W fizyce wpływem zewnętrznego pola elektrycznego E. Deformacja ta.

Definicja Polaryzowalność

Co to jest POLARYZOWALNOŚĆ: umiejętność powłok elektronowych watomie do deformacji pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego E. Deformacja ta prowadzi do stworzenia elektrycznego momentu dipolowego p, p = oE, gdzie - polaryzowalność, o - przenikalność dielektryczna próżni. Dla atomu wodoru nie zależy od kierunku przyłożonego pola E. Wogólnym jednak przypadku zależy od kierunku zewnętrznego pola E. Zależy także od częstotliwości przyłożonego pola ijest różna dla pola stałego izmiennego

Czym jest polaryzowalność znaczenie w Słownik fizyka na P .