POLE ELEKTROSTATYCZNE co to jest
Co znaczy pole elektrostatyczne? W fizyce Każdemu punktowi tego pola przypisany jest wektor.

Definicja Pole Elektrostatyczne

Co to jest POLE ELEKTROSTATYCZNE: pole produkowane poprzez nieruchome ładunki elektryczne. Każdemu punktowi tego pola przypisany jest wektor natężenia pola elektrycznego E, zdefiniowany następująco E = F/q, gdzie F - siła Coulomba, q - ładunek, na który działa siła. Na ładunek elektryczny umieszczony wkażdym punkcie pola będzie działać siła Coulomba F. P.e. jest polem zachowawczym, tzn. robota przeniesienia ładunku wzdłuż drogi zamkniętej równa się zero. Dzięki tej własności p.e. można przypisać rozmiar skalarną nazywaną potencjałem. P.e. jest szczególnym przypadkiem pola elektromagnetycznego

Czym jest pole elektrostatyczne znaczenie w Słownik fizyka na P .