POLE ELEKTRYCZNE LOKALNE co to jest
Co znaczy pole elektryczne lokalne? W fizyce zewnętrznego E0 ipola E pochodzącego od innych.

Definicja Pole Elektryczne Lokalne

Co to jest POLE ELEKTRYCZNE LOKALNE: pole działające na obiekt dielektryka Elok; jest sumą pola zewnętrznego E0 ipola E pochodzącego od innych cząsteczek dielektryka działającego na wybrany obiekt Elok=E0 + E. Pole zewnętrzne E0 wywołuje polaryzację dielektryka, wówczas na powierzchni kulistej wnęki otaczającej nasz obiekt wdielektryku pojawia się ładunek będący źródłem dodatkowego pola

Czym jest pole elektryczne lokalne znaczenie w Słownik fizyka na P .