GRAWITACYJNE POLE co to jest
Co znaczy pole grawitacyjne? W fizyce proporcjonalna do jej wartości. Źródłem p.g. jest masa, pole.

Definicja Pole Grawitacyjne

Co to jest POLE GRAWITACYJNE: część przestrzeni, wktórej na ciało omasie m działa siła proporcjonalna do jej wartości. Źródłem p.g. jest masa, pole jest polem wektorowym, charakteryzuje go wektor natężenia pola, którego wartość jest równa sile działającej na jednostkową masę

Czym jest Grawitacyjne Pole znaczenie w Słownik fizyka na P .