POLE KOERCJI co to jest
Co znaczy pole koercji? W fizyce rozmagnesowania ferromagnetyku, albo pola zmiennego elektrycznego.

Definicja Pole Koercji

Co to jest POLE KOERCJI: natężenie pola magnetycznego Hc, potrzebne do całkowitego rozmagnesowania ferromagnetyku, albo pola zmiennego elektrycznego Ec, przy którym wartość polaryzacji ferroelektryku równa jest zeru. Po namagnesowaniu ferromagnetyku iwyłączeniu zewnętrznego pola magnetycznego ferromagnetyk pozostaje nadal namagnesowany (magnesy trwałe), by go kompletnie rozmagnesować, należy przyłożyć pole magnetyczne przeciwnie skierowane do pola resztkowego io wartości odpowiadającej p.k.. Rozmiar tego pola jest właściwością charakterystyczną danego ferromagnetyku, materiały magnetyczne miękkie mają mniejsze p.k. od materiałów twardych. Im większe jest p.k., tym lepszy materiał do wytwarzania trwałych magnesów. Rzecz ma się podobnie wprzypadku ferroelektryku, gdzie polaryzacja zależy od pola elektrycznego, podobnie jak namagnesowanie od pola magnetycznego wferromagnetyku

Czym jest pole koercji znaczenie w Słownik fizyka na P .