POLE MAGNETYCZNE co to jest
Co znaczy pole magnetyczne? W fizyce charakter wirowy; jest polem niezachowawczym; robota wykonana.

Definicja Pole Magnetyczne

Co to jest POLE MAGNETYCZNE: pole, którego źródłem są poruszające się ładunki; ma ono charakter wirowy; jest polem niezachowawczym; robota wykonana wzdłuż zamkniętego konturu wtym polu zależy od drogi. Każdemu punktowi p.m. przyporządkowany jest wektor natężenia pola H. Można je charakteryzować także wektorem indukcji magnetycznej B, który jest związany zH zależnością B = H, gdzie - przenikalność magnetyczna. Na poruszający się w p.m. ładunek działa siłaF = q(v ´ B), gdzie q - ładunek elektryczny, v - szybkość ładunku elektrycznego. P.m. nie posiada odpowiednika ładunku elektrycznego, nie można wydzielić tylko północnego albo południowego bieguna magnetycznego Linie sił p.m. są krzywymi zamkniętymi, nie rozpoczynają się inie kończą wżadnym punkcie, z kolei obejmują prąd (przewodnik zprądem)

Czym jest pole magnetyczne znaczenie w Słownik fizyka na P .