POLE POTENCJALNE co to jest
Co znaczy pole potencjalne? W fizyce z) zwanej potencjałem pola, spełniającej warunek: F = - grad V.

Definicja Pole Potencjalne

Co to jest POLE POTENCJALNE: pole sił, które można opisać dzięki funkcji skalarnej V(x,y,z) zwanej potencjałem pola, spełniającej warunek: F = - grad V, gdzie F - siła, a grad znaczy operację różniczkowania względem zmiennych przestrzennych ( gradient). Funkcję V(x,y,z) można wprowadzić wówczas, gdy pole jest polem zachowawczym, tzn. gdy robota po drodze zamkniętej równa się zero. robota wykonana wtakim polu zależy od położenia punktu początkowego ikońcowego (a nie zależy od drogi !) imoże być wyrażona jako różnica potencjałów panujących wtych punktach. Odpowiednikiem p.p. jest pole grawitacyjne ielektrostatyczne

Czym jest pole potencjalne znaczenie w Słownik fizyka na P .