PÓŁMETALICZNE PIERWIASTKI co to jest
Co znaczy półmetaliczne pierwiastki? W fizyce mniejszej od przewodności typowych przewodników. Mała.

Definicja Półmetaliczne Pierwiastki

Co to jest PÓŁMETALICZNE PIERWIASTKI: pierwiastki oprzewodności elektrycznej 10-2 -10-5 razy mniejszej od przewodności typowych przewodników. Mała wartość przewodności jest rezultatem nieznacznego przekrywania się pasma obsadzonego ( walencyjnego) zpasmem pustym. Poziom Fermiego ulokowany jest dla tych pierwiastków wobszarze małej gęstości stanów elektronowych, dlatego także przewodność, proporcjonalna do gęstości stanów elektronowych na poziomie Fermiego, jest mała. Do p.p. należą Bi, As, Sb

Czym jest półmetaliczne pierwiastki znaczenie w Słownik fizyka na P .