POZYTON co to jest
Co znaczy pozyton? W fizyce oładunku elementarnym dodatnim, oznaczana e+. Przy zderzeniu pozytonu.

Definicja Pozyton

Co to jest POZYTON: cząstka elementarna omasie równej masie elektronu, lecz oładunku elementarnym dodatnim, oznaczana e+. Przy zderzeniu pozytonu zelektronem zachodzi zdarzenie anihilacji, a więc zaniku cząstek materialnych, aw to miejsce pojawiają się dwa albo trzy kwanty .P. jest antycząstką elektronu. Zobacz także elektron

Czym jest pozyton znaczenie w Słownik fizyka na P .