POZYTONIUM co to jest
Co znaczy pozytonium? W fizyce zajmuje pozyton, to jest stan związany pozytonu ielektronu. P. jest.

Definicja Pozytonium

Co to jest POZYTONIUM: twór zbliżony do atomu wodoru, wktórym miejsce protonu zajmuje pozyton, to jest stan związany pozytonu ielektronu. P. jest układem metatrwałym; ulega zanikowi wwyniku anihilacji pozytonu ielektronu. W zależności od wzajemnej orientacji spinów elektronu ipozytonu (obie cząstki mają spin 1/2) wwyniku anihilacji powstają dwa lub trzy fotony. Z racji na znacząco mniejszą masę pozytonu wstosunku do masy protonu energia wiązania p. wynosi połowę energii wiązania atomu wodoru. Energia jonizacji p. jest równa 6,8 eV

Czym jest pozytonium znaczenie w Słownik fizyka na P .