WYJŚCIA PRACA co to jest
Co znaczy praca wyjścia? W fizyce Fermiego do próżni (na zewnątrz ciała stałego); jest stałą.

Definicja Praca Wyjścia

Co to jest PRACA WYJŚCIA: energia potrzebna do przeniesienia elektronu zpoziomu Fermiego do próżni (na zewnątrz ciała stałego); jest stałą materiałową charakteryzującą powierzchnię przewodnika. P.w. zależy od struktury krystalicznej powierzchni, dla tego samego metalu różni się dla różnych ścian krystalograficznych. Obserwowany doświadczalnie sukces zależności p.w. od gęstości powierzchniowej ścianki krystalograficznej wyjaśniłR. Smoluchowski (syn Mariana), stąd sukces ten wliteraturze nazywany jest efektem Smoluchowskiego

Czym jest Wyjścia Praca znaczenie w Słownik fizyka na P .