PRĄŻKI JEDNAKOWEGO NACHYLENIA co to jest
Co znaczy prążki jednakowego nachylenia? W fizyce pochodzącego zrozciągłego źródła światła.

Definicja Prążki Jednakowego Nachylenia

Co to jest PRĄŻKI JEDNAKOWEGO NACHYLENIA: prążki pozyskiwane w wyniku interferencji światła pochodzącego zrozciągłego źródła światła padającego na płasko-równoległą przezroczystą płytkę. Różnica dróg optycznych między promieniem odbitym od przedniej ipromieniem odbitym od tylnej ścianki płytki wynosi= 2hn cos + /2, gdzie h - grubość płytki, n - współczynnik załamania płytki, - kąt padania. Promienie wzmacniają się albo osłabiają zależnie od wielkości kąta padania. Każdemu kierunkowi padania odpowiada jeden prążek

Czym jest prążki jednakowego nachylenia znaczenie w Słownik fizyka na P .