RADIALNA PRĘDKOŚĆ co to jest
Co znaczy prędkość radialna? W fizyce łączącą obserwatora zobserwowanym ciałem, a więc prędkość.

Definicja Prędkość Radialna

Co to jest PRĘDKOŚĆ RADIALNA: rzut prędkości obserwowanego ciała niebieskiego na prostą łączącą obserwatora zobserwowanym ciałem, a więc prędkość zmian odległości ciała od obserwatora. Przy wyznaczaniu p.r. uwzględnia się ruch orbitalny iruch wirowy Ziemi, wartość jej znajduje się zprzesunięcia dopplerowskiego linii widmowych wstosunku do położenia danej linii, pochodzącej znieruchomego względem obserwatora źródła

Czym jest Radialna Prędkość znaczenie w Słownik fizyka na P .