PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA co to jest
Co znaczy prędkość światła? W fizyce wynosząca c = 299792,5 0,4 km/s. P.ś. jest fundamentalną stałą.

Definicja Prędkość Światła

Co to jest PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA: szybkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej wpróżni wynosząca c = 299792,5 0,4 km/s. P.ś. jest fundamentalną stałą fizyczną. Jest wielkością niezmienną przy zmianie układu odniesienia; żaden sygnał nie może się rozchodzić zprędkością większą niż p.ś. Do opisu ruchu ciał zprędkościami bliskimi p.ś. stosuje się mechanikę relatywistyczną. W ośrodku materialnym p.ś. zależy od częstotliwości, stąd rozszczepianie światła na barwy fundamentalne

Czym jest prędkość światła znaczenie w Słownik fizyka na P .