PROCES ODWRACALNY co to jest
Co znaczy proces odwracalny? W fizyce następne stadia procesu różnią się pomiędzy sobą.

Definicja Proces Odwracalny

Co to jest PROCES ODWRACALNY: mechanizm termodynamiczny biegnący wtaki sposób, iż następne stadia procesu różnią się pomiędzy sobą nieskończenie niewiele (parametry układu), tak iż prawdopodobieństwo zajścia procesu wobu kierunkach jest jednakowe. Mechanizm termodynamiczny jest odwracalny, gdy jest prowadzony nieskończenie wolno. Robota wykonana nad układem wp.o. może być wcałości odzyskana przy odwrotnym biegu procesu

Czym jest proces odwracalny znaczenie w Słownik fizyka na P .