ELEKTRONOWY PROJEKTOR co to jest
Co znaczy projektor elektronowy? W fizyce jest ekranem luminescencyjnym. Źródłem elektronów jest.

Definicja Projektor Elektronowy

Co to jest PROJEKTOR ELEKTRONOWY: lampa próżniowa, której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest ekranem luminescencyjnym. Źródłem elektronów jest próbka wykonana wkształcie ostrza opromieniu krzywizny rzędu nm. Między próbkę iekran przykładane jest pole elektryczne onatężeniu rzędu 108 V/m. Pole takie wywołuje zimną emisję elektronów zostrza, które są przyspieszane wkierunku ekranu. W rezultacie obserwujemy na ekranie jasne iciemne plamy odpowiadające obszarom na powierzchni oróżnej pracy wyjścia. Jasne plamy odpowiadają obszarom oniskiej pracy wyjścia, różnej dla różnych ścian krystalograficznych. Umiejętność rozdzielcza tego przyrządu jest rzędu 25 , zwiększenie ustala relacja R/r, gdzie R - odległość między próbką aekranem, r - promień ostrza

Czym jest Elektronowy Projektor znaczenie w Słownik fizyka na P .